MENY

Lesing som grunnleggende ferdighet i matematikk

Matematiske tekster består av både sammenhengende tekster og fraksjonerte tekster med symboler, diagrammer og grafer, tabeller, definisjoner og regler, eksempler og oppgaver. Faget har sitt eget fagspråk og sine egne faguttrykk. For å oppnå god leseforståelse i matematikk må eleven være i stand til å forstå ordene og uttrykkene i en matematisk kontekst.

Når vi snakker om lesing i matematikk er det mange som tenker at det dreier seg om å lese tekstoppgaver. Men matematiske tekster er mye mer enn det, og faget har sitt eget fagspråk. 

For å lære å lese matematikktekster trenger man å

  • forstå spesifikke fagord og – begreper
  • forstå hva en graf, et diagram eller en tabell forteller
  • forstå de matematiske symbolene og skrivemåtene som brukes
  • forstå at man kan bruke ulike representasjoner for samme meningsinnhold
  • få tak i all informasjon som ligger i en kortfattet definisjon, regel eller formel
  • samle informasjon som ligger i ulike deler av en tekst, - noe kan ligge i en tabell, noe i en figur, noe i en regel osv.
  • kunne analysere en oppgavetekst og finne hvilken informasjon den gir og hva den spør om

Det brukes mange faguttrykk i matematikk, og elevene må forstå betydningen av ordene som brukes. Det kreves for eksempel trening for å få tak i all informasjon som ligger i en definisjon.

Det er en fin øving å gi elevene utforskningsoppgaver og la dem formulere regler eller konklusjoner de kommer fram til, med egne ord. Høytlesing og arbeid med teksten i fellesskap kan vise elevene hvordan de identifiserer det matematiske innholdet i en tekst. 

 

Hele artikkelen kan du lese her: Lesing som grunnleggende ferdighet i matematikk

Skrevet av Matematikksenteret