MENY

Ordet går - hvordan drive lesestimulering

Ordet går - hvordan drive lesestimulering er et lesestimuleringsprosjekt med fokus på god litteraturformidling.

Et godt designet lesestimuleringsprosjekt kan øke elevenes engasjement for lesing. 

Erfaringene fra lesestimuleringsprosjekt i grunnskolen viser at den gode og oppdaterte litteraturformidleren har stor betydning for barn og unges interesse for bøker og lesing. Bibliotekarer som presenterer bøker for elever ser hvor stor betydning det har for elevenes valg av bøker og deres leseglede, men lærere har ikke alltid kjennskap til nyere barne- og ungdomslitteratur og mangler tid og kompetanse til å sette seg inn i den. 

Tre suksesskriterier i prosjektet var å gi lærerne tilgang til aktuell litteratur, tid til å lese og gode modeller for hvordan disse bøkene kan presenteres. 

Prosjektet starter med et forarbeid der lærer orienterer klassen kort om leseprosjektet, og motiverer ved å be elevene skrive brev til litteraturformidlerne. I brevene skrev de om hva slags hobby de har, hva de har lest og hva de har lyst til å lese om. Læreren sender gjerne med sine kommentarer slik at det kan tas hensyn til lesesvake og minoritetsspråklige elever. Under leseukene står leseopplevelsen i fokus. Elevene leser minst én bok hver. De kan også ha hjemmelekse i bøkene de leser. Det leses både i norsktimene og i andre timer etter avtale med klassens lærer. Elevene kan ha lesejournal og skrive bokomtaler eller jobbe med dramatisering, omforming i nye sjangere, lage illustrasjoner til det de har lest og lignende. 

 

Hele artikkelen kan du lese her: Ordet går - hvordan drive lesestimulering 
Artikkelen er skrevet av: Hanne Dahll-Larssøn