MENY

Hvordan gjennomføre litterære samtaler?

Samtale om tekst er en sentral arbeidsform i norskfaget på ungdomstrinnet. I læreplanen blir arbeidsformen omtalt både under grunnleggende muntlige ferdigheter og i kompetansemål i faget.

I skolen er litterære samtaler klassesamtaler eller gruppesamtaler som uttrykker leseerfaringer, og som har i hensikt å undersøke litterære tekster med utgangspunkt i disse erfaringene. Litterære samtaler kan øke engasjementet for lesning hvis elevene opplever at deres stemmer, erfaringer og synspunkt blir hørt og besvart av andre. 

Viktige prinsipper for en god litterær samtale:

  • Det skal være en kollektiv utforskning av tekstens meningsmuligheter
  • Ved å nærlese og diskutere momenter i teksten alene og i sammenheng med hele teksten, kan elevene utvikle tekstforståelse
  • En litterær samtale kan forbedres gjennom lesebestillinger
  • Klassen kan diskutere hva som er gode samtaleregler
  • Læreren kan gjerne dempe sin rolle i samtalen, men stille som faglig støtte 
  • Elevene kan med fordel skrive loggbok 

Målet med en litterær samtale er ikke å få en unison tolkning, men en erfaring om at tolkninger kan styrkes, nyanseres eller endres i møte med andre tolkninger, og at flere tolkninger kan være riktige. Det er viktig at læreren gir tilbakemelding som viser at denne er genuint interessert i det elevene sier, og at eleven får tilbakemelding på at det som blir sagt er faglig relevant. 

 

Les gjerne hele artikkelen her: Hvordan gjennomføre litterære samtaler
Artikkelen er skrevet av: Ingrid Nielsen