MENY

Forskningsartikler

Her kan du finne en oversikt over forskningsartikler som ser nærmere på vurdering og kartlegging.

  • Solheim, O. J. (2010). Vurdering av leseprestasjoner. Grunnleggende forsutsetninger for måling av leseferdigheter. PhD- avhandling. Universitetet I Stavanger.
  • Solheim, O. J. & Uppstad, P. H. (2011). Eye tracking as a tool in process-oriented reading test validation.  International Electronic Journal of Elementary Education. 4, 153-168. Special Issue on Reading Comprehension.
  • Solheim, O. J. (2011). Impact of reading efficacy on reading comprehension scores in different item formats. Reading Psychology 32, 1-27.
  • Solheim, O. J. & Skaftun, A. (2009) The Problem of Semantic Openness and Constructed Response. Assessment in Education 16, 149-164.  
  • Walgermo, B. R., Solheim, O. J. & Skaftun, A. (2012). Vokabular og leseforståelse: en sammenligning av to oppgaveformater. I A. Skaftun & S. Matre (Eds.) SkrivLes! Artikler fra den første nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. Trondheim, Akademika Forlag, s. 213- 228.
  • Solheim, O. J. & Lundetræ, K. (2013).  Prøveutformingens betydning for rapporterte kjønnsforskjeller – en sammenligning  av kjønnsforskjeller I PIRLS og nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. I E. Gabrielsen, E. & R. G. Solheim: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et 10-årsperspektiv, p. 63-77, Akademika Forlag.