MENY

Temahefter til hjelp i arbeidet med rammeplanen og barnehageloven

Målet med heftene er at de skal formidle kunnskap og erfaringer som grunnlag for refleksjon, og de er først og fremst laget for ansatte i barnehagene, eiere og barnehagemyndigheter.

For å støtte barnehagens arbeid med innføring av ny barnehagelov og revidert rammeplan, har det blitt utarbeidet elleve temahefter som skal formidle kunnskap og erfaringer som grunnlag for refleksjon.

 1. Likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 2. Menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen
 3. Natur og miljø
 4. Språklig og kulturelt mangfold
 5. IKT i barnehagen
 6. De minste barna i barnehagen
 7. Samisk kultur i barnehagen
 8. Barns medvirkning
 9. Antall, rom og form i barnehagen
 10. Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
 11. Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen


Du kan se alle heftene på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

 

Temahefte for barnehagen