MENY

Lese og skrive fagartikkel

Opplegget tar utgangspunkt i norskfaget, men inviterer til å bruke kunnskap fra andre skolefag til å skrive artikkel selv. Med lese- og skrivestrategier. Tre deler: førlesing, lesing, skriving. Lærebok: Kontekst 8-10, artikkel om marin bioteknologi. Delt av Camilla Kristensen, Stokkan ungdomsskole.

Opplegget er delt i tre faser: A) førlesing, B) lesing, C) skriving.

Det inneholder strategier for lesing, samt ramme for skriving. På pdf.fil her.