MENY

Lesing i samfunnsfag

Lesesenteret har i forbindelse med satsingen "Ungdomstrinn i utvikling" laget undervisningsopplegg for lesing i ulike fag. Disse oppleggene ligg på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Her er eksempler knyttet til lesing i samfunnsfag: