MENY

Lesing i mat og helse

Til satsinga "Ungdomstrinn i utvikling" er det laga undervisningsopplegg for lesing i ulike fag. Disse opplegga ligg på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Å kunne lese i mat og helse inneber å granske, tolke og reflektere over faglege tekstar med stigande vanskegrad. Det handlar om å kunne samle, samanlikne og systematisere informasjon frå oppskrifter, bruksrettleiingar, varemerking, reklame, informasjonsmateriell og andre sakprosatekstar, og vurdere dette kritisk ut frå føremålet med faget.

Undervisningsopplegg om Lesing i Mat og Helse finns på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.