MENY

Lesing i valgfaget forskning i praksis

I forbindelse med satsingen "Ungdomstrinn i utvikling" er det laget undervisningsopplegg for lesing i ulike fag. Disse oppleggene ligg på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Her finner du følgende eksempler på god praksis:

Kan vi stole på forskning? Kritisk lesing av forskningartikler

Hvordan ha kontroll på variablene - nærlesing av forskningsspørsmål og planlegging av forsøk for å lære om variabler

Hvordan arbeide med sentrale begrep i forskerspråket