MENY

Flerspråklige barn

I Stavangerprosjektet har 16 % av barna flere enn ett språk. Gjennom delprosjektet flerspråklige barn arbeides det med å få mer kunnskap om utviklingen hos disse barna innenfor alle de utviklingsområder prosjektet berører. Prosjektet benytter data som allerede er innhentet i barnehagedelen og skoledelen av prosjektet. I tillegg har vi informasjon om hvilket/hvilke språk barna snakker på ulike arenaer og med ulike personer fra da barna ble påmeldt i Stavangerprosjektet.

Åse Kari Hansen Wagner leder denne delen av prosjektet.