MENY

Skolebarns utvikling

Ferdigheter i lesing, skriving og regning er i fokus i denne delen av prosjektet. 1130 av de 1350 barna som startet i prosjektet (de som var med i barnehagedelen) går på skole i Stavanger kommune og deltar fremdeles i prosjektet. Barnas lesing, skriving og regning blir kartlagt når de er 7½ år og 9 ½ år. Målet er å generere ny kunnskap om utvikling og ferdigheter innen og mellom lesing, skriving og regning, og hvordan disse henger sammen med tidlig utvikling som ble kartlagt i barnehagedelen.

Første datainnsamling i skolealder var i 2013. Ferdigheter i lesing staving og regning ble kartlagt på våren i 2. klasse. Kartleggingen omfattet de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing og regning, samt noen tilleggsprøver. Denne første datainnsamlingen i skolen omfattet 274 barn, og disse dataene er nå klare til bruk i forskning.

Også i denne delen av prosjektet er kompetanseheving av de som arbeider sentralt. Det er inntil nå holdt 31 kurs for lærere, og kursing vil pågå i skolen inntil prosjektslutt.

Leder for denne delen av prosjektet er Anne Elisabeth Dahle.