MENY

Lese og skrive novelle med strategier

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i novella "Blodspor" av Bakir Ahmethodzic, men kan også benyttes på andre noveller.

Dette er et fullstendig opplegg som tar utgangspunkt i læreboka Kontekst 8-10 med tekstsamling som inneholder novella "Blodspor". Opplegget kan bearbeides til å brukes på andre noveller.

Opplegget er delt inn i fire økter á 60 minutter, og målet med opplegget er at elevene skal:

  1. Kunne lese og forstå en novelle.
  2. Kunne forklare hva skjønnlitteratur er.
  3. Kunne svare på spørsmål knyttet til novellen / svare med fullstendig setning.
  4. Kunne forstå hva en sammenhengende tekst er.
  5. Kunne skrive en sammenhengende tekst.
  6. Kunne arbeide digitalt; hente faktastoff og bilder på nettet, skrive faktasetninger.
  7. Kunne bruke tekstbehandling; stavekontroll og redigeringsmuligheter for bearbeiding av teksten sin.

Samtale om novella og sjangertrekk, kan for eksempel legges inn før tokolonnenotatet. Skriveoppgavene er egnet til trening i bruk av pc, nettsøk, og å lage sammensatt tekst. De kan erstattes med andre skriveoppgaver til evt evaluering.


Last ned undervisningsopplegg

 

Delt av Randi Fengsrud, Våler ungdomsskole