MENY

Foredrag og materiell fra Ny GIV-skoleringen i Finnmark

 

Innhold
 
Foredragsholder
 
Lesing som grunnleggende ferdighet
 
Lise Helgevold, Lesesenteret
 
Å bygge stilaser rundt lesing av fagtekst
 
Lise Helgevold, Lesesenteret
 
Arbeid med skjønnlitteratur
 
Anne Håland, Lesesenteret
 
Praktiske aktiviteter i arbeid med lese- og skrivestrategier
- Tipshefte og film
- Sammendrag
- Tematiske avsnitt
 
Hege Kjeldstad Berg, Skrivesenteret 
Skriving som grunnleggende ferdighet
- Film: Skrivestrategier
- Film: Tenkeskriving
- Skriverammer
- Beskrivende fagtekst (høns)
- Argumenterende skriving (dataspill)
- Artikkel: Argumenterende skriving
- Artikkel: Funksjonell respons
- Artikkel: Fem prinsipper om god skriveopplæring

 
Iris Hansson Myran, Skrivesenteret
Å bygge stilaser rundt elevenes skriving
 
Anne Håland, Lesesenteret
Leselos - Vurdering av leseferdigheter
Leselos- en støtte for elevenes leseutvikling

 
Lise Helgevold, Lesesenteret
Matematikksenteret.no

 
 
Skrivesenteret.no