MENY

Leselos - en støtte for elevenes leseutvikling

Leselos er et verktøy for undervisningsplanlegging og observasjon, beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. Leselos er tilpasset til å følge elevene på alle trinn og i alle fag.

”Leselos” er et verktøy som skal veilede lærerne slik at de kan lose elevene trygt mot målet: funksjonell leseferdighet. Materiellet består av en sirkelmodell som viser lesingens sentrale områder og et observasjonsskjema som lærere bruker som grunnlag for å veilede eller "lose" elevene videre i den fagspesifikke lesutviklingen.

Verktøyet kan fungere som sjekklister for undervisningsplanlegging, for kvalitative observasjoner av elevenes leseutvikling og for tilrettelegging av lærergruppenes kompetanseutvikling om lesing.

Observasjonsskjema og bok

”Leselos” består av en bok og  et observasjonsskjema. I tillegg er Leselos tilgjengelig gjennom Conexus Engage.

Leselosboka presenterer verktøyet og viser hvordan det kan brukes. Forfatterne beskriver materiellets forankring i leseforskning så vel som skolens planverk, og viser eksempler på "Leselos" i bruk i en rekke konkrete undervisningssituasjoner.

Observasjonsskjemaet skal gi informasjon om faktorer en må være oppmerksom på i det daglige og faglige arbeidet med lesing i skolen.

Observasjonsskjemaet foreligger både i papir- og digitalversjon.
Papirversjonen kan benyttes til å notere løpende observasjoner. "I naturfagtimen tidligere i dag la jeg merke til at Samir mestret ... , det må jeg notere på ”leselosskjemaet” hans."

Rutiner for bruk av ”Leselos” innebærer at lærergruppene skal samles en gang per semester for å drøfte trekk ved egen leseundervisning og egne observasjoner.

Observasjonsskjema kan lastes ned gratis (se faktaboks). Leselosboka er tilgjengelig hos Cappelen Damm Akademisk.
 

Leselosboka

Leselosboka (Cappelen Damm Akademisk 2017)