MENY

Den ømme morderen

Den ømme morderen av Arne Berggren er en roman som egner seg for norsktimene i Vg1, yrkesfag. Den fenger elevene, den har litterære kvaliteter og den er ikke for lang. Boka, som nå foreligger som e-bok, gir leseren en dose ungdomstematikk, krim og sex, og har mange fortellertekniske kvaliteter.

Ett eksempel på bokas kvaliteter er at ingen i klassen vi prøvde boka ut på, gjetta hvem morderen var. Opplegget ble prøvd ut i en relativt livlig klasse. Læreren delte ut bøkene og opplevde deretter at lesingen skapte en uvant stillhet i klasserommet. En av elevene ble så satt ut av denne nye situasjonen at han reiste seg og utbrøt spontant: “Ka e det så skjer?”.

Bak utarbeidelsen av undervisningsopplegget til boka lå det et ønske om å skape en god leseopplevelse i klasserommet. Samtidig ønsket vi å få mulighet til å repetere skjønnlitterær analyse. Frampeik, synsvinkel, tema og personskildring er viktige deler av analyse som vi kommer inn på i timene. Leseglede og lesing for opplevelsens skyld er omtalt i læreplan i norsk under “Formål med faget”:

Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, læring, refleksjon og vurdering. I tillegg skal faget stimulere til utvikling av gode læringsstrategier og evne til kritisk tenkning og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner.

I undervisningsplanen er leseglede ivaretatt i den sentrale ideen og i innholdsmålene. Den ømme morderen egner seg imidlertid også godt til tverrfaglighet. I en helseklasse kan boka være utgangspunkt for arbeid med tema som ungdom og identitet, ungdom og løsrivelse fra foreldre eller psykopati. I en byggklasse, der det tradisjonelt er mange gutter, kan krimelementene fremheves. Det er også flere muligheter her når det gjelder vurdering. Alle oppgavene kan brukes som del av sluttvurdering, eller en kan la skrivemalen være en innleveringsoppgave. Vi har valgt å legge inn en muntlig underveisvurdering og en egenvurdering. Undervisningsopplegget er ellers delt inn i strategier før, under og etter lesinga av boka.


Last ned undervisningsopplegg (pdf). 

Last ned undervisningsopplegg (word)

 

Til eboka Den ømme morderen
 

Laget av Ingeborg M. Berge og Oddveig Tolo, Gand videregående skole