MENY

Fordypningsemne i norsk Vg3 med vekt på underveisvurdering

Et eksempel på et strukturert oppsett for fordypningsemnet i norsk i Vg3 med retningslinjer og tre vurderingsskjema: Underveisvurdering, egenvurdering og helhetsvurdering.

Kompetansemål

 • Gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne
 • Bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider


Obligatoriske veiledninger og underveisinnleveringer
Alle norsktimene en måned skal brukes til å jobbe med fordypningsemnet:

 • 3 obligatoriske veiledninger: 1) problemstilling, 2) bakgrunnsstoff, 3) disposisjon
 • 3 obligatoriske innleveringer: 1) underveisvurdering, 2) egenvurdering, 3) helhetsvurdering


Rammer for oppgaven

 • Skriftlig 7-10 sider
 • Muntlig: 20-25 min


Emner til valg, primærkilder og sekundærkilder

 • Skjønnlitteratur: Primærkilder: 1-2 romaner. Sekundærkilder: Minst én fagartikkel om litterær analyse, ellers bruk oppslagsverk, læreboka, NDLA, bokanmeldelser, NRK/skole ol.
 • Adaptasjon: Primærkilder: Filmatisering av én roman. Sekundærkilder: 3-5 fagartikler som, filmanmeldelser, bokanmeldelser, oppslagsverk, læreboka, NDLA, NRK/skole ol
 • Språkhistorie: 5-10 fagartikler om språkhistorie: Bruk språkrådet, NDLA, NRK/Skole, læreboka, oppslagsverk, språkhistoriebøker/artikler
 • Retorisk analyse: Primærkilder: 3-5 taler. Sekundærkilder: 3-5 fagartikler om retorikk, bruk ellers NRK/skole, NDLA, oppslagsverk ol
 • Sosiale medier: 5-10 fagartikler om sosiale medier. Søk innenfor mediefag, og i avisartikler
 • Tv-serier: Primærkilder: sammenligne 2 serier. 3-5 fagartikler, anmeldelser av seriene, teori om sammensatte tekster/filmanalyse Bruk NDLA
 • Lyrikk og musikk: Primærkilder 3-5 sanger/musikkvideoer. 5-10 fagartikler om bandet, om analyse av sammensatte tekster, lyrikkanalyse/musikkanalyse.


Last ned oversikt (pdf).

 

Laget av Karoline Simonsen, Kongsberg videregående skole.