MENY

Skriveoppgåve om språk som innraming av leseundervisning i Vg3

Eksamensoppgåva som enda slik ”Gjer greie for språksynet til Aasen og Knudsen, og samanlikn språksituasjonen på 1800-talet med språkdebatten i dag” er innraminga for eit undervisningsopplegg over 15 timar i norsk for ein klasse i Vg3.

Karoline Simonsen presenterte opplegget for norsk-, engelsk- og matematikknettverket i Buskerud, som ein del av delingsarbeidet etter Ny GIV. I undervisningsopplegget inngår det tenkeskriving, autentisk skriving, tankekart som stadig blir utvida, innhenting av kunnskap gjennom film og tekst, lytte- og lesebestilling, elevsamarbeid, venndiagram, sjekkliste og læringsstøttande veiledning.


Last ned presentasjon av opplegget (pdf).


Hyperkoblingane i persentasjonen viser til buskerud fylkeskommunes it´s learning-nettverk, men du kan også finne dei fleste her: 


Andre verktøy

  • Vurderingsskjema (pdf): Brukt av elever som vurderer hverandre. Laget av Mona Evju, Anne Margrethe Nordstrøm Steen og Karoline Simonsen, Kongsberg vgs.
  • Redigeringsmal (pdf): Brukt for samtale om tekst sammen med lærer, laget av Karoline Simonsen, Kongsberg vgs.


Laget av Karoline Simonsen, Kongsberg videregående skole