MENY

Undervisningsopplegg: Skrivestrategier i tre faser

Et undervisningsopplegg om å videreutvikle skrivestrategier gjennom prosesskriving.

Undervisningsopplegget setter fokus på hvordan man kan videreutvikle skrivestrategi ved å bruke tre ulike faser. Det krever forberedelse, blant annet brukes tidligere elevers vellykkete kåserier som to av fire eksempeltekster. I tillegg leggger opplegget vekt på tilbakemeldinger og underveisvurdering, hvor elevene selv er med på å utarbeide kriterier for avluseringen. Elevene starter arbeidet i grupper før de går over til individuell skriving. 

  • Delmål: Videreutvikle kompetansen i å skrive kåseri. 
  • Tidsbruk: 7 skoletimer/opp mot 3 uker. 
  • Utviklet for vg2 Studieforberedende med idrett.


Last ned undervisninsopplegg


Delt av Magnus Løvold, Tingvoll videregående skole