MENY

Vurdering for læring

I presentasjonen Individuell vurdering ser Egil Weider Hartberg ved Høgskolen i Lillehammer nærmere på hvordan vurdering kan gjøres rettferdig og på best mulig måte.

I sin presentasjon kommer Hartberg nærmere inn på:

 • Lærerens hovedkompetanser
 • Påknapper og avknapper i vurderingsarbeidet
 • Elevenes behov
 • Formål med vurdering
 • Prinsippene i VFL
 • Elevenes oppfatninger av lærerens rolle i vurderingsarbeidet
 • Læreren som trener og dommer
 • Feedback
 • Elevmedvirkning
 • Krav til egenvurdering
 • Utvikling
   

Presentasjonen finnes på Høgskolen i Lillehammer sine nettsider, og kan lastes ned (pdf).