MENY

Hvordan arbeide på studieverksted?

I presentasjonen Hvordan arbeide på studieverksted, ressurser, organisering og arbeidsmåter tar Kristine Gilje Skjæveland for seg hvordan studieverkstedet er organisert ved Gand videregående skole.

Målet med studieverkstedet er å gi de elevene som har behov for det en bedre tilrettelegging i teoretiske fag enn det de kan få i klassen, gjennom å tilby økt læringsstøtte gjennom individuelle tiltak.

Skjæveland kommer blant annet inn på:

  • Utgangspunkt
  • Ressursbruk
  • Organisering av undervisning
  • Elever på Studieverkstedet
  • Lærere på Studieverkstedet
  • Skolens tilrettelegging og elevenes rettigheter
     

Last ned resentasjonen (pdf).