MENY

Lesedigg - program

Mandag 7.april 2014


0900- 0930
Registrering


0930-0945
Kunstnerisk innslag
Åpning av konferansen ved Åse Kari H. Wagner


0945-1030
Trond Ingebretsen, IKT-senteret: - «Nye medier krever nye former for klasseledelse – gjennomgang av case og eksempler»


1030-1045
Pause


1045-1130
Sonja Mork, Naturfagsenteret – «Digitale verktøy som støtte for lesing og skriving»


1130-1230
Lunsj


1230-1315
Arne Olav Nygard, Lesesenteret – «Fra Gutenberg til Facebook»


Parallellsesjoner

1330-1415
Margrete Jernes, Universitetet i Stavanger – «Fattig tale? Om barns språk seg imellom i digital kontekst»
Anne K. S. Runestad, Høgskolen i Vestfold - «Me gjørr det flinkaste me kan» – om digitale læremidler og bruken av dem i den begynnende skriftspråklæringa
Ellen Heber, PPT for VGO i Rogaland – IKT-baserte tiltak som kan støtte elevens lese- og skriveutvikling


1415-1445
Pause og besøk hos utstillere


1445-1530
Margareth Sandvik, Høgskolen i Oslo og Akershus – «Berøringsteknologiens betydning for tidlig litterasitet»
Unn Pedersen og Hege Windsand, Etne Skule – «STL+ -Å skrive seg til lesing på data med talesyntese»
Anita Normann, NTNU – «Digitale fortellinger som uttrykk i arbeid med tekstlesing»


1930
Konferanse- og jubileumsmiddag – Lesesenteret 10 år som nasjonalt senter


 

Tirsdag 8.april 2014


0900- 0905
God morgen


0905-0920
Per Henning Uppstad, Lesesenteret – S-t-a-v-e-k-o-n-t-r-o-l-l


0920-1005
Anne Mangen, Lesesenteret – «Ikke enten-eller, men begge deler: perspektiver på lesing, teknologier og grensesnitt»


1005-1015
Pause


1015-1100
Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder – «Tekster til å leke med»


1100-1115
Pause


Parallellsesjoner

1115-1200
Barbro Hardersen, skribent – «Øv og prøv! Lesestimulering i barnehagen»
Karoline Tømte, IKT-senteret – «Digital dømmekraft i klasserommet»
Odin Nøsen , Harestad skole – "Hva skjer når elevene har et nettbrett i stedet for en lærebok"


1200-1300 
Lunsj


1300-1345
Henriette Jæger, Høgskolen i Oslo og Akershus – «Lesing og skriving av medietekster i barnehagen»
Inga Kjerstin Birkedal, Universitetet i Stavanger – «Når to skal skrive på data» - Hvordan få elever som strever med skriving til å produsere gode tekster»
Sture Nome, Lesesenteret – «Digitalisering av prøvefeltet»


1345-1400
Pause


1400-1450
Avslutningsforedrag – Plenum
Eirik Newth – «Fremtidsbilder om læring - et skråblikk»


1450-1500
Avslutning – Åse Kari Hansen Wagner