MENY

Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig

Hva er kjennetegnene ved lese- og skrivevansker? Hvordan kan man tilpasse opplæringen i forhold til bohvene til elever med lese- og skrivevansker?

I sin forelesning setter Iris Hansson Myran ved Skrivesenteret fokus på:

  • Hvordan man skal bli oppmerksom på de utfordringer elever som strever med lesing og skriving har.
  • Hvordan man skal få kjennskap til hvordan du som lærer kan legge til rette og tilpasse opplæringen i forhold til disse elevenes behov.

Last ned presentasjonen (pdf).