MENY

Om lese- og skrivevansker

Et foredraget om lese- og skrivevansker av Iris Hansson Myran.

I forbindelse med Ny GIV-samlingene har Iris Hansson Myran ved Skrivesenteret snakket om lese- og skrivevansker. Hun kom blant annet nærmere inn på:

  • Avkodingsvansker ved lesing
  • Vansker ved skriving
  • Leseforståelsesproblemer
  • Dysleksi
  • Dysleksi og AD/HD
  • Bevisstgjøring
  • Tiltak for elever som strever med lesing
  • Selvbilde ved dysleksi
  • Suksesskriterier ved dysleksi
  • Minoritetsspråklige elever

Last ned presentasjonen fra foredraget (pdf).