MENY

Lese- og skrivevansker, - og motivasjon

Lese- og skrivevansker kan gjerne ha innvirkning på elevens motivasjon.

I foredraget Hvordan motivere og undervise elever som strever med de helt grunnleggende lese- og skriveferdighetene? har Ellen Heber ved PPT Rogaland sett på forskjellige pedagogiske, kompensatoriske og motivasjonelle tiltak i arbeidet med elever som strever med det helt grunnleggende i lesing og skriving. Hun kommer blant annet nærmere inn på:

  • Årsaker til maglende lese- og skriveferdigheter
  • Hvordan man kan fremme utvikling, mestring og motivasjon
  • Lesing og hva lesekomptanse innebærer
  • Grunnleggende forutsetninger for lesing
  • Lese med lydstøtte
  • Skriving som grunnleggende ferdighet og hva det innebærer
  • Grunnleggende forutsetninger for skriving
  • Tiltak ved lese- og skrivevansker
  • Bruk av fargekoder
  • Hjelpemidler

Last ned presentasjonen (pdf).