MENY

Lese- og skrivestrategier i alle fag - praktiske eksempler

I denne presentasjonen viser Kristine Gilje Skjæveland, Lesesenteret, mange forskjellige lesestrategier knyttet til ulike tekster i mange fag.

Eksempler på læringsstrategier brukt før, under og etter lesing i mange fag satt inn i et system med mål og vurdering. 

Her er også med en progresjon for elevene: De må først bevisstgjøres, deretter må arbeidsformene modelleres og prøves ut, og til slutt må elevene vurdere hvordan de har arbeider. 

Last ned presentasjon fra Ny GIV 2012 (pdf).

Planlegging av undervisning: Strategier