MENY

Erosjon, transport og avleiring

Et undervisningsopplegg i geografi for 8.trinn hvor elevene lærer om erosjon, transport og avleiring. Opplegget tar utgangspunkt i kapittel 5 i geografiboka Makt og menneske, Geografi. Delt av Laila Gyldenås, Mæla ungdomsskole, Skien.

Her er undervisningsopplegget som pfd.


Introduskjon av opplegget:

Mål i kunnskapsløftet: Elevene skal fortelle om naturgrunnlaget med vekt på jordas indre og ytre krefter, luftmassens bevegelse, vannets kretsløp, vær, klima og vegitasjon og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn. 

Tema: Erosjon, transport og avleiring. Opplegget tar for seg kapittel 5 i geografi (side 72-93), og inneholder førlesefase, lesing av tekst, etterarbeid og egenvurdering. Undervisningsopplegget legger opp til å lese avsnitt for avsnitt.

Fag: samfunnsfag 8.trinn - geografi.

Læreverk: Makt og Menneske, Geografi 8, Damm & Søn.