MENY

Lesing av fagtekster, tema: Napoleon

Dette er et undervisningsopplegg for samfunnsfag på ungdomstrinnet. Fagtekster om Napoleon Bonaparte er utgangspunktet for å arbeide med fagtekster. Opplegget bruker tidslinje, årstallsark og elevquiz, og passer for ungdomstrinnet. Tidsbruk: tre-fire timer. Delt av Beate G. Lindseth, Søndre Modum ungdomsskole.

Undervisningsopplegget:

Vi lærer om Napoleon
Lesing av fagtekster. Her brukes et tema i læreverket i samfunnsfag om Napoleon Bonaparte som utgangspunkt for å arbeide med fagtekster. 3-4 timer (klokketimer). Samfunnsfag i full klasse.

Iintroduksjon:
Sang: Napoleon med sin hær.
Som musikklærer vet jeg at ungdomsskoleklasser ikke er alltid like enkle å få til å synge. Denne klassen var sånn midt på treet. Vi har ikke startet et nytt tema med en sang tidligere så dette er noe elevene husker.

Tankekart:
Hva vet vi om Napoleon Bonaparte?
Hver elev får 10 minutter til disposisjon for å lage sitt tankekart med alt de vet om Napoleon. Ut fra dette lager vi et felles tankekart i plenum.
Vi vekker og løfter frem forhåndskunnskapen til elevene.

Tidslinje i stor skala:
Vi benyttet en lang skolekorridor. Gymsal eller uteområder er også godt egnet.
Introduksjon: Nå skal vi gå igjennom livet til Napoleon Bonaparte.
Jeg trenger to elever som er gode i hoderegning til å hjelpe meg.
Alle har med skrivebok og blyant slik at dere kan notere punkter dersom det er noe dere vil være sikker på å huske.
Første ark med årstallet 1769 og noen opplysninger legges ned: Her blir Napoleon født. Så går lærer 10 skritt der hun/han sier hvert årstall høyt for hvert skritt. Vi har nå kommet til år 1779. Andre ark legges ned. Lærer spør sine to medhjelpere hvor gammel Napoleon er nå og forteller hva Napoleon opplever dette året. På den måten går vi igjennom hele Napoleons liv. Nå ligger hele tidslinjen nedover gangen.
Elevene ønsket «å gå» livet til Napoleon på egenhånd noe som viste seg å være en god læringsaktivitet for alle minus en gruppe som forsøkte å gå sammen. De klarte ikke på samme måte å holde fokus.

Hva skriver læreboken om Napoleon?
Første gjennomlesning: Les igjennom stoffet i boken som omhandler Napoleons liv. Skriv ned ord du ikke kjenner hele betydningen av.

Vi samler ordene som trenger en forklaring på tavla og gjennomgår disse.

Spør så om noen kjenner en 6-åring og vet hvordan han/hun spør når vedkommende vil vite noe. Hvordan man må forklare ting slik at en 6-åring forstår. Mange hadde erfaringer å dele.
Elevene setter seg sammen to og to. Den ene forklarer et ord til den andre som om han/hun var seks år. Så bytter de på rollene. Dette gjør at de må bruke egne og enkle ord for å forklare. Begrepsarbeidet er en kjerneaktivitet som vi brukte god tid på.

Andre gjennomlesning: Elevene får nå utdelt en tidslinje og skal sette inn viktige hendelser i Napoleons liv først fra stoffet i boken. Etterpå gikk de ut til tidslinjen i korridoren og så om det var noe mer de trengte å ta med.
Lekse til neste økt:
Lage spørsmål til en Quiz om Napoleon på itslearning.
Vi kjører så quizen i klassen.

Læringsperioden om Napoleon avsluttes med at hver elev svarer punktvis på spørsmålet:
Hva har jeg lært om Napoleon?
Vi samler punktene til en felles oppsummering.

Vedlegg:
Årstallsarkene med informasjon
Elevlaget quiz  - kopiert fra itslearning
Tidslinje til elevene (ble printet som et A3 ark)