MENY

Kald krig - forkorta tekst med oppgaver

Her får NyGIV-elevene hjelp til å lære om Den kalde krigen. I tillegg til læreboka, tar opplegget utgangspunkt i en forkorta tekst tilpasset gruppa, men med vanskelige ord som må diskuteres. Tidsbruk 3 x 2 timer. Delt av Terje Buuer, Vestby skole. (Flere Kald-krig-opplegg finnes på denne sida nedenfor - finn det som passer di gruppe best).

Her får NyGIV-elevene hjelp til å lære om Den kalde krigen, som er tema i samfunnsfag/historie i 10. klasse. I tillegg til læreboka - Underveis 10 (?) - tar opplegget utgangspunkt i en forkorta tekst tilpasset gruppa, men med vanskelige ord som må diskuteres. Opplegget tar i bruk flere læringsstrategier, som venndiagram, nærlesingsoppgaver, sant-og-usant og setningsjakt.

Husk førlesingsstrategier som å aktivere forkunnskaper - hva er "kald krig"? Og "varm krig"? Finne USA, Russland (Sovjet), Korea, Vietnam og Cuba på kartet m.m. Bla i boka før lesing, bruke BISON-metoden, eller samtale om nøkkelord i kortteksten og sammenlikne med teksten elevene har lest i læreboka i vanlig klasse. Her er kortteksten (satt sammen av Terje Buuer) og oppgaver du kan velge blant for effektiv øving av fagstoffet.

Til kortteksten: Setningsjakt. (Elevene trenger hver sin kopi av kortteksten og en blyant eller liknende til å markere med.)

Til kortteksten: SANT eller USANT?

Oppgaver til hvert avsnitt i nærlesing av læreboka kap. 1, læreboka kap. 2, læreboka kap. 3.

USA og Sovjetunionen: venndiagram.