MENY

Lese roman: "Grønn sommer" (lavterskel)

Lesing: "Grønn sommer" av Linda Mari Oprann er en tynn og lettlest ungdomsroman som fenger elever som leser lite. Dette opplegget gir lesetrening, leseglede og strategier for lesing, refleksjon og enkel analyse. Tidsbruk: 2-4 uker. Forslag til trening av muntlige ferdigheter i presentasjon av roman og romanperson er lagt ved. Kan også passe for tospråklige elever som trenger norsk-øving. Tidsbruk: 2-4 uker. Delt av Eli Holmvik, Grong barne- og ungdomsskole. (Ny GIV)

Grønn sommer" gikk rett "heim" hos NyGiv-elevene mine, selv om to av tre hadde aldri lest ut ei hel bok før. Innholdet og måten romanen er skrevet på, passer utmerket til denne ungdomsgruppa. 
Når det gjelder del 2 av oppgaven, dvs den muntlige framføringen, så var det viktig for disse elevene å få øving muntlig også. Elevene fikk en slags ”lesebestilling” ved at hver av dem fokuserte på en person i boka. Slik ble ingen framlegg like, og de måtte tenke litt selv også.
Eli Holmvik

LESE OG PRESENTERE SKJØNNLITTERATUR
”Grønn sommer” av Linda Mari Oprann. 2011. LÆREBOKA FORLAG.
Dette er ei bok om det å være ungdom, og om de valg og problemstillinger unge mennesker kan møte på veien mot voksenlivet.
• Boka er på ca 70 sider
• Korte kapitler
• Stor skrift
• Svært lettlest
• Innholdet ”treffer” både jenter og gutter på ungdomstrinnet
 

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Muntlige tekster
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film

Skriftlige tekster
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• Bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
• Formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon

De som kjenner Kristine Skjævelands opplegg for å lese noveller, vil se likhetstrekk i dette tilpassede lese-opplegget for roman. Det består av en stor lesedel, og to kortere deler som munner ut i enkel skriftlig analyse og muntlig presentasjon. Disse tre delene finner du på pdf.lenkene under.

Lese: Førlesing og andre lesestrategier tilpasset "Grønn sommer".

Skrive: Enkelt analyseskjema for "Grønn sommer".

Presentere muntlig: Bruke lesebestilling til å fokusere på en romanperson, og presentere roman samt selvvalgt person for resten av gruppa. Med tips om framføring.