MENY

Lesing i frisørfaget

I mange praktiske fag er det instruksjon som må leses før en går i gang med det praktiske arbeidet, et eksempel på det er frisørfaget. Astrid Christensen, frisørlærer ved Høyanger vidaregåande skole opplever det som et problem at en del av elevene ikke leser fagboka som har både illustrasjoner og tekst godt nok før de går til det praktiske arbeidet.

Hun har funnet ut at det hjelper å bruke lesestrategier også i et praktisk fag, og her skal vi se på hvordan hun arbeider med læreplanmål 3 i frisørfag Vg2: utfør grunnleggende arbeid med klipp

Elevene får utdelt en oversettelse av den engelske originalteksten, deretter får de beskjed om å studere bildene i boka og snakke med sidemannen om det er noe de kjenner igjen fra andre klippemetoder.

Deretter skal de  sette spørsmålstegn ved tekst de ikke forstår, og prøve å finne ut av det, enten hos andre elever, i oppslagsverk eller ved hjelp av lærer. Når det er gjort, får de utdelt et kolonnenotat hvor de med tekst og tegning skal forklare de ulike fasene i klippen: Nakke, oppe bak, side og lugg. Ved hver fase har læreren oppgitt fagord som skal brukes, som hovedinndeling, delelinjer, distribusjon, projeksjon…

Endelig kan de gå i gang og klippe, og når det er gjort, vurderer de skriftlig arbeidsmåten. - Det blir mye mindre feilklipping(!) og spørsmål til lærer på denne måten. 

Elevarkene finnes her.