MENY

En plass i verden av Mette Newth

En plass i verden av Mette Newth. 8. trinn, - i norsk og samfunnsfag.

Presentasjon ved Eve Nordvall

Presentasjon av boka:

I En plass i verden blir vi kjent med Nelson fra Uganda, Roxanne fra Norge, og Arta fra Kosovo - tre skadeskutte ungdommer som finner trøst og hjelp i hverandre. Barnesoldaten Nelson er sendt fra Uganda til Norge for å gjennomføre et blodig oppdrag. På gata i Oslo treffer han den norske jenta Roxanne, som søker hevn over overgriperne sine. Etter et stormfullt møte, innleder de et skjørt vennskap som forandrer alt for Roxanne, og som gir Nelson en plass i verden. Arta, som er flyktning fra Kosovo, er Roxannes venninne. Hun følger med på hva Roxanne gjør, hvor hun er, hvem hun er sammen med, og hvordan hun har det.

Boka i bruk:

Dette er en sterk og gripende bok som til tider kan være vanskelig å forstå. Jeg valgte derfor å lese høyt fra boka og samtidig ta opp vanskelige ord, temaer og det som står mellom linjene. Høytlesing og felles diskusjon har gitt oss mange måter å forstå teksten på og forskjellige vinklinger. Vi har først og fremst lagt vekt på diskusjonene og på den enkeltes meninger om boka og de handlingene vi får lese om. selv vanskelige temaer som voldtekt, kastrering og ondskap har blitt diskutert grundig. Vi har benyttet oss av filosofiske samtaler og har tatt utgangspunkt i spørsmål som: hva er rettferdighet? Hva er ondskap? Finnes det ulike måter å se rettferdighet og ondskap på? Elevene har skrevet leselogg underveis i lesingen. Denne måten å jobbe på har fungert bra i forhold til elevene og i forhold til de vanskelige temaene boka tar opp. Elevene har vært utrolig fascinerte av boka og skjebnen til de tre ungdommene.

Erfaringer:

I dette arbeidet har vi arbeidet med mange elementer i Kunnskapsløftet - norsk muntlig (elevene skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon; de skal kunne delta i utforskende samtaler om litteratur), og samfunnsfag (elevene skal kjenne til grunnleggende menneskerettigheter og kunne drøfte verdien av at de blir respekterte; de skal kunne forklare hva holdninger og fordommer er, og kunne drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn). Dette har vært en veldig spennende, men ganske vanskelig måte å jobbe på. Videre så har vi jobbet med barn og krig. Hva skjer med barn i krig? Hvordan kan de leve videre med sine opplevelser? Ut fra elevenes leselogger, virker det som om opplegget har fungert godt: "Jeg skriver mine tanker om boka En plass i verden. Boka handler om flere personer, og er ei vanskelig og spennende bok å lese. Man må konsentrere seg for å forstå hva boka handler om og hva boka vil fram til. ... Det som er bra med boka er skildringene, de får meg til å kjenne smerten og lukta som de beskriver." En annen skriver: "Det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg at desse ungdomane kan, frå eit så godt liv, brått få det snudd på hovudet. Alt dette kunne skjedd i verkelegheita, og det skjer rundt om heile tida. Det får det til å gå meir inn på meg, og eg forstår kor godt eg har det. ... Eg likte godt det at dei trefte kvarandre til slutt, då blei det lettare å følgje med i staden for å måtte finne ut hven det er dei snakkar om. ... Vi må tenkje oss om sjølv og finne ut kva som skjer og forteljinga blir litt meir personleg. Den er litt forskjellig alt etter kven som les den. Den er veldig open, noko som eg likar." "Då eg las boka, kom eg til å tenkje på at verda ikkje er slik vi opplever den her i Noreg. Her opplever vi lite smerte, her opplever vi ikkje krig og her opplever vi ikkje tortur. Barnesoldatar er det svært få som eigentleg veit kva er. ... Eg får vondt i magen berre eg tenkjer på det. Det er så langt frå den verkelegheita vi opplever her i Noreg. Derfor tykkjer eg at det er spesielt fint at det blir laga slike bøker, eller at det blir snakka om slikt." "Eg synes boka var ganske trist og spennande. Eg kunne sjå for meg det som skjedde liksom! Nokre plassar var det litt vanskeleg å forstå og du måtte tenke litt men det hjelpte når læraren stilte spørsmål og me kunne tenke litt og seie våre meiningar om kva som skjedde." "Eg syntes det er forferdeleg at dette som skjer med Nelson faktisk kan skje med barn på verkeleg. At nokon vil gjere noko slikt mot eit barn. Eg blir rett og slett rasande på boka og det den fortel, men det går ikkje an å ikkje høyre etter, fordi historia er så bra. ... Eg liker ikkje denne boka, men likevel liker eg ho. Det er eit vanskeleg val. Vil eg lytta eller vil eg lukka øyro. Eg vel det å høyra, uansett kor forferdeleg det er så må eg høyre, høyre på den forferdelege forteljinga ..."