MENY

Drama, lesing og elevaktiv læring

Forutsetningen for at drama skal bidra til å utvikle elevenes lesekompetanse, er at det dramafaglige arbeidet planlegges ut i fra sentrale aspekt i det å utvikle leseforståelse, som å finne informasjon, å forstå og tolke denne informasjonen og å reflektere over tekstens innhold og form.

Alt dramaarbeid som tar utgangspunkt i en tekst vil måtte forholde seg til det første nivået i leseforståelsen; det å finne informasjon og fakta i teksten. Selv i den mest overfladiske dramatisering forholder elevene seg til og får kunnskap om tekstens fakta. Dette fordi det er tekstens informasjon og fakta som er utgangspunktet og grunnlaget for i det hele tatt å kunne gjenskape teksten i en spillsituasjon. Utfordringen for læreren blir derfor å planlegge og å strukturere de dramafaglige læringsaktivitetene slik at elevene motiveres til en gjentakende nærlesing av teksten, at de arbeider med ord og begreper som er viktige for å forstå teksten og fortsetter utforskingen av teksten i forhold til de to neste nivåene i leseforståelsen.  Vi har her eksempler på hvordan prosessdrama kan brukes til å trenge dypere inn i tekster.

 • En klasse i Vg3 ved Sandnes videregående skole er filmet når de bruker dramametodikk for første gang når de leser Einar Øklands epistel: Ny vurdering av bilbeltet. Filmen er delt i seks deler som viser gangen i undervisninga.  Les mer og se film.
   
 • Enkle dramaøvinger: Aud Berggraf Sæbø viser med eksempler fra lesing av Karen av Alexander Lange Kielland hvordan en kan bruke enkle dramaøvinger. Les mer. (PDF)
   
 • Et helhetlig leseopplegg med bruk av drama med eksempler på lesing av H.C. Andersen: Piken med fyrstikkene og Einar Økland: Ny vurdering av bilbeltet. Les mer. (PDF)
   
 • Faglig og didaktisk planlegging av dramaundervisning. Les mer.
   
 • Les om hvordan en enkelt "utvider øyeblikket"  ved hjelp av dramametodikk. Les mer.

 

 

Tre jenter sitter ved skolepulten