MENY

Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser

I løpet av skoletiden skal elevene lese seg igjennom uttallige sider med fagtekst. Lesepresset blir større år for år, og det kan – spesielt på ungdomstrinnet – oppleves svært tyngende for mange.

Fagene og tekstene er ulike, men målet med lesingen er det samme. Lesingen skal resultere i mer kunnskap og ny innsikt og danne grunnlag for egne meninger.

Lesesituasjoner og lesemåter varierer. Noen ganger gjennomgår læreren stoffet på forhånd, andre ganger kommer elevene seg gjennom teksten ved at læreren kommenterer og de leser, og andre ganger skal de ta seg inn i stoffet helt på egenhånd.

På mange skoler arbeider elevene med arbeidsplaner. Det medfører vanligvis at elevene må styre sin egen lesing. Dermed blir det betimelig å stille en del spørsmål om elevenes lesing og læring:

Hvordan leser de?

Hvordan jobber de medteksten? Hvilke lesestrategier benytter de seg av?

Har de et stort nok læringsutbytte når de leser?

I hvilken grad forstår de det de leser?

Klikk er for å lese resten av denne artikkelen (pdf 347kb)