MENY

En faktahest om POLITIKK

En faktahest om POLITIKK av Aslak Sira Myhre: (2006). Brukt på 3. og 4. trinn

Lærer: Mari Steen-Paulsen

Kort presentasjon av boka/teksten:

Boka er en faktabok om politikk skrevet på en lettfattelig og forståelig måte for barn. Boka kan leses av barn helt fra slutten av småskoletrinnet. Et vanskelig tema blir forklart gjennom eksempler som hører til barnas erfaringsverden.

Kort presentasjon av opplegget rundt boka/teksten:

Elevene på Maridalen skole er organisert i aldersblanda grupper. 4 norsktimer i uka organiseres som stasjonsundervisning Vi bruker kartleggingsverktøyet LUS (Leseutviklingsskjema) og finner ut hvor i leseutviklingen hvert enkelt barn befinner seg. Elevene blir så delt inn i mestringsgrupper. Gruppene får tekster som er både utfordrende og mestrende.

Elevgruppa er fra 3. og 4. trinn. De leser bøker fra egen erfaringsverden med flyt og god innholdsforståelse. Vi arbeider for tiden med ulike læringsstrategier. Denne uka er det VØL-skjema som står på programmet.

 

V – vet

 Ø – ønsker å lære

L - lært

 

 

 

 

Undervisningsmetoden jeg bruker heter veiledet lesing. Jeg har en elevgruppe på 5 elever. Vi sitter i sirkel og det er en whiteboard som er plassert slik at alle kan se. Økten begynner med at jeg skriver opp et læringsmål på whiteboarden.

Mål: Vi lærer ord og begreper som handler om politikk..

Jeg spør elevene om hva de vet fra før om politikk. Det er stille i den ellers så aktive gruppa. Dette var vanskelig. Så kommer en forsiktig hånd opp, og eleven spør: har det noe med politikere å gjøre? ”Politiker” kommer opp på whiteboarden. Så kommer en ny hånd opp – en politiker bestemmer noe. Ja, vi må skrive ”bestemmer” under vet. Det begynner å løsne for elevene, assosiasjonene strømmer på. Vi får mange ord i Vet-kolonnen.

Men hva ønsker dere å lære om politikk, spør jeg. Vi fyller ut Ø-kolonnen. Hva bestemmer politikerne? Hvordan blir man en politiker? Hva er viktig i de forskjellige partiene? Hva må man være flink til? Er det en ordentlig jobb?

Det er mange spørsmål som vi ønsker å finne svarene på. Tiden er inne for å gå løs på boka. Vi leser bak på boka og ser på s. 55 hvor nyttige ord er forklart. Vi blar i første kapittel og ser at en del ord er uthevet. Elevene vet nå at disse ordene er forklart i oversikten på s. 55. Elevene leser på egenhånd de tre første sidene i boka. De har fått knagger til å henge nye ord på, de ser det nye begrepet med en forståelse som de ikke ville hatt uten veiledningen.

Allerede i denne økta kan vi fylle ut følgende under kolonnen Lært: Politikk handler om å bestemme hvordan folk skal leve sammen. Politikk handler om norske lover, hvordan man har det på skolen, at regler skal være rettferdig.

Lekse er å lese 1. og 2. kapittel i Faktahesten om Politikk. På torsdag skal vi fylle ut mer i L-kolonnen. Den blir nok ganske full når vi kommer gjennom hele boka.

Erfaring og refleksjon:

Også små elever reflekterer når de kan dele tanker med medelever under veiledning av en voksen. Fra å være et tomt begrep uten innhold, utviklet politikkbegrepet seg til å bety noe for elevenes hverdag. De gikk ut av rommet med ”voksne” tanker, de fortsatte å assosiere over ord de kom på og fortsatte samtalen både under V og Ø.

En elev sa idet han gikk ut av rommet: ”Dette var en enda bedre måte å lære på enn tankekart. Nå så jeg så klart forskjellen på hva jeg kunne før og etter jeg hadde vært i gruppa.”.

”Jeg synes nøkkelord er best jeg”, hørte jeg langt nede i korridoren. ”Det er den beste måten for meg å huske nye ting”

Jeg setter meg ned med en kaffekopp og tenker: Å være lærer er en fantastisk jobb!