MENY

Basisferdigheter i voksenbefolkningen - en internasjonal sammenlikning

Gjennom kartlegging av voksnes basisferdigheter får beslutningstakere på ulike nivå informasjon som er viktig når det gjelder planlegging og justering av utdanningsløpene for barn og unge, og for å kunne bestemme hvilken politikk som skal føres for å sikre nødvendig basiskompetanse for utsatte grupper av voksne.

Monografien Basisferdigheter i voksenbefolkningen er den niende i en serie som tar utgangspunkt i den internasjonale kartleggingen av voksnes lese- og mestringskompetanse, Adult Literacy and Life Skills (ALL). ALL er en oppfølging og en videreføring av International Adult Literacy Survey (IALS) som ble gjennomført i 21 land i perioden 1994-98. Når dette skrives, forberedes presentasjon av den tredje kartleggingen av voksnes kompetanse, PIAAC (Program for the International Assessment of Adult Competencies) hvor 23 land er deltakere. Den internasjonale rapporten fra PIAAC skal etter planen foreligge i oktober 2013.

Norge var ett av de 7 landene som gjennomførte ALL i 2003, og både den internasjonale og den nasjonale rapporten fra den første runden ble tilgjengelig i 2005. En ny internasjonal rapport fra OECD og Statistics Canada , med tittelen Literacy for Life: Further Results from the Adult Literacy and Life Skills Survey, er nå ferdigstilt med en samlet presentasjon av resultatene til de landene som deltok i 2003 og de fire nye landene som gjennomførte ALL i 2007-2008. Det er noen av hovedresultatene fra denne internasjonale rapporten som vil bli presentert i denne monografien, i norsk språkdrakt.

I første runde av ALL deltok Bermuda, Canada, Italia, Nuevo Leon (delstat i Mexico; bare leseskalaene), Norge, Sveits og USA, mens Australia, Nederland, New Zealand og Ungarn er de landene som nå har fått presentert sine resultater.

I Norge var det mer enn 7000 voksne mellom 16 og 65 år som deltok i pilot og hovedundersøkelsen i ALL. Denne ble gjennomført som besøksintervju blant et representativt utvalg av befolkningen. Lesesenteret ved Universitet i Stavanger og Statistisk Sentralbyrå var ansvarlige for prosjektet, på oppdrag fra det som tidligere het Utdannings- og forskningsdepartementet.

Forside: Basisferdigheter i voksenbefolkningen