MENY

Dysleksi – men ikke ”bare” det…

Barn og unge som har dysleksi strever med å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Dersom man i tillegg har for eksempel oppmerksomhetsvansker eller sosiale/emosjonelle vansker kan utfordringene bli enda større.

I artikkelen Dysleksi - men ikke "bare" det..., som stod på trykk i Spesialpedagogikk 4/2010, rettes det søkelys mot dysleksi og tilleggsvansker av atferdsmessing karakter. Avslutningsvis skriver forfatterne om pedagogiske tiltak rettet mot denne gruppen elever.

Last ned artikklen: Dysleksi - men ikke "bare" det... (pdf)