MENY

Tidsskriftet Samfunnsspeilet med ALL-undersøkelsen som tema

Hvor godt må vi kunne lese for å fungere i dagens samfunn? Hvor godt leser voksne nordmenn?

I tidsskriftet "Samfunnsspeilet" er det skrevet en artikkelserie med utgangspunkt i ALL-undersøkelsen.

Følgende spørsmål og påstander danner grunnlaget for artiklene:

- Kan leseferdigheter måles og sammenlignes?
- Hvor godt må vi kunne lese for å fungere i dagens samfunn?
- Hvor godt leser voksne nordmenn?
- Mange innvandrere er dårlige til å lese norsk.

Artiklene kan lastes ned i pdf-format.

 

Kan leseferdigheter måles og sammenlignes?
Gabrielsen, E. Samfunnsspeilet nr. 2/2005.

Hvor godt må vi kunne lese for å fungere i dagens samfunn?
Gabrielsen, E. Samfunnsspeilet nr. 2/2005.

Leseforståelsesundersøkelsen: Hvor godt leser voksne nordmenn?
Lagerstrøm, B. O. Samfunnsspeilet nr. 2/2005.

Mange innvandrere er dårlige til å lese norsk
Gabrielsen, E. & Lagerstrøm, B.O. Samfunnsspeilet nr. 2/2005.

Er vi egentlig så dårlige til å regne?
Gabrielsen, E. Samfunnsspeilet nr. 3/2005.

Voksnes bruk av PC og Internett: Digitale skillelinjer er der fremdeles.
Wenche M. Rønning, Astrid M. Sølvberg og Christin Tønseth. Samfunnsspeilet nr. 3/2005.

Mye vil ha mer - om deltakelse i etter- og videreutdanning.
Heidi Engesbak og Liv Finbak. Samfunnsspeilet nr. 3/2005.

Nordmenn flest forstår det de leser
Bengt Oscar Lagerstrøm. Samfunnsspeilet nr. 5/2005.

Bokstabel