MENY

På Sporet i Språkløyper

Skal dere i gang med På Sporet? Da bør dere gjennomføre På Sporet-pakken i Språkløyper først. Pakken er gratis tilgjengelig på Språkløyper-sidene.

På sporet – tidlige intensive tiltak har skoleledere og lærere i begynneropplæringa som målgruppe. Ressursen tar utgangspunkt i forskningsprosjektet På Sporet, som gjennom flere år undersøkte hvordan vi bedre kan forebygge lese- og skrivevansker på barnetrinnet.

I denne ressursen er funnene fra dette internasjonale forskningssamarbeidet brukt som basis for kompetanseutvikling for deg og ditt kollegium.

Opplegget er sentrert rundt fire økter (etter introduksjonsøkta) som inngår i en større helhet; ABC, veileda lesing, skriving og høytlesing.

Her finner du På Sporet i Språkløyper.

Formålet med På Sporet er at elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker skal identifiseres og få hjelp så tidlig som mulig. Et viktig moment er at elevene får hjelp før de selv opplever nederlag, redusert motivasjon og lavere tiltro til egne ferdigheter. På Sporet baserer seg derfor på at elevene blir identifisert tidlig i første klasse.

Det er stor variasjon i ferdighetene blant førsteklassinger. Mens de fleste elevene vil ha en fin utvikling når de får lære bokstavene og kommer i gang med formell leseopplæring, er det viktig å tidlig fange opp og hjelpe de elevene som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Norske skoler har plikt til å tilby egnet intensiv opplæring i lesing til elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter. På sporet er et eksempel på hvordan intensiv opplæring kan gjennomføres overfor for elever som strever med å komme i gang med lesing på første trinn.

Alle pakkene vil bli publisert i løpet av høsten 2019.

Her finner du På Sporet i Språkløyper.

Språkløyper barnetrinn