MENY

Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv

Når elever kommer på 4. og 5. klassetrinn, kreves mer avanserte leseferdigheter. Nå skal elevene i stadig større grad bruke lesing for å lære fag. Hvordan står det egentlig til med leseferdighetene da? Boka er ei artikkelsamling basert på funn i leseundersøkelsen PIRLS 2016, og er skrevet av forskere og fagpersoner ved Lesesenteret.

PIRLS er en internasjonal undersøkelse av leseferdigheter hos elever på 4. og 5.trinn. I tillegg til å kartlegge hvor godt barna leser, gir PIRLS også viktig informasjon om forhold som påvirker utvikling i leseferdigheter. Hvilken betydning har alder ved skolestart, klassestørrelse, lærerens kompetanse og rektors holdninger? Hvilke forskjeller er det mellom lesekompetansen til gutter og jenter og hvordan følger skolen opp dem som strever? Og hva skjer når elevene leser digitalt?

Fordi PIRLS er gjennomført i Norge hvert 5. år siden 2001, gir den unik innsikt i elevers leseutvikling over tid. 

Boka vil både gi unik kunnskap og utfordre lærere, politikere og alle andre som former barns skolehverdag.

Boka er også tilgjengelig digitalt i open access-utgave på Idunn.no.

Erfarne norske leseforskere ved Lesesenteret i Stavanger står bak analysen av det norske PIRLS-materialet. Dosent Egil Gabrielsen var leder for PIRLS 2016 i Norge og redaktør for boka. 

Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Egil Gabrielsen (red).

Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Egil Gabrielsen (red).