MENY

Lesesenteret skal utvikle nye kartleggingsprøver

Lesesenteret har fått i oppdrag å utvikle nye kartleggingsprøver i lesing for barnetrinnet. De nye prøvene skal være kortere å gjennomføre og mer treffsikre, og vil gi bedre mulighet for å iverksette gode tiltak for elever som trenger ekstra støtte i leseutviklingen.

Jente i klasserom Kartleggingsprøvene skal identifisere de 20 prosent svakeste elevene, slik at de kan få riktig hjelp. De nye prøvene vil være mer effektive og presise enn dagens kartleggingsprøver i lesing. (Foto: Getty)

– Takket være forskningen som er gjort på lese- og skrivevansker og tidlig innsats de siste årene, blant annet i På Sporet-prosjektet, har vi nå mer kunnskap om hvordan man raskt kan identifisere og hjelpe elever som strever eller står i fare med å utvikle lese- og skrivevansker. Denne kunnskapen gir oss mulighet til å lage mer effektive og mer målrettede kartleggingsprøver, sier Bente R. Walgermo ved Lesesenteret.

Nå har Utdanningsdirektoratet og Mercell bevilget 14 millioner kroner over 4 år til Lesesenteret for å utvikle neste generasjons kartleggingsprøver i lesing.

– Dette er godt nytt både for elever og lærere. De nye prøvene vil ta kortere tid å gjennomføre, og gi mer individuell informasjon om elever som strever eller står i fare for å utvikle vansker, sier Walgermo.

Kortere screeningprøve, bedre oppfølging

Formålet med kartleggingsprøvene er å identifisere de 20 prosent svakeste elevene, slik at de kan få tilrettelagt undervisning. Dagens kartleggingsprøver tar en time, og gjennomføres av alle elevene i klassen på 1., 2. og 3. trinn.

Lesesenteret foreslår at de nye kartleggingsprøvene skal bestå av en screeningprøve, som skal identifisere hvilke elever som trenger ekstra støtte eller har risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Disse elevene skal så gjennomføre delprøver som vil gi mer informasjon om hvordan utfordringene arter seg, og som vil legge et presist grunnlag for tiltak.

– Screeningprøven vil gjennomføres mye raskere enn dagens prøver, slik at det store flertallet av elevene får gjort unna kartleggingen raskt. Oppfølgingsprøvene vil gi nøyaktig informasjon om de elevene som strever, slik at lærerne kan gå tidligere i gang med individuelt tilpasset oppfølging, sier Walgermo.

De nye prøvene vil være valgfri våren på 1. trinn og obligatoriske høsten på 3. trinn.

Klare i 2021

Utdanningsdirektoratet og Mercell har bevilget 14 millioner kroner over 4 år til å utvikle og implementere de nye kartleggingsprøvene. Arbeidet starter i januar, og for å sikre kvaliteten skal de prøves ut i store, nasjonale utvalg i flere omganger, før de endelige prøvene skal gjennomføres for første gang i 2021. Utviklingen av kartleggingsprøvene i lesing inngår i Forskningsenheten for vurdering av lese- og skriveferdighet (RUALS) ved Lesesenteret, i samarbeid med Nynorsksenteret.

Les mer:

Forskningsenhet for vurdering av lese- og skriveferdighet (RUALS) Lesesenterets forskningsenhet for vurdering av lese- og skriveferdighet skal utvikle lese- og skriveprøver som gir nyansert informasjon om elevenes ferdigheter, og være nyttige i arbeidet med tilpasset opplæring.

Viktig å huske om kartleggingsprøvene Kartleggingsprøvene i lesing gjennomføres årlig på skoler over hele landet. Det er viktig å huske på at kartleggingsprøvene er utviklet for å identifisere de svakeste elevene. Derfor må man forberede elevene på prøvene på riktig måte.

Kartleggingsprøvene er gjennomført – hva så? Du har gjennomført kartleggingsprøven i lesing på 1., 2. eller 3. trinn. Nå ser du hvilke elever som har problemer, og hva de strever med. Men hvordan kan du som lærer best hjelpe dem videre? ”Når skriftspråket blir utfordrende” fra Lesesenteret er et omfattende hefte med praktiske og forskningsbaserte råd for å følge opp elever som strever.