MENY

Slik brukte læreren "Blå pingvin" sammen med flerspråklige elever

Blå Pingvin av Petr Horácek er en flott bildebok til å jobbe med språket i sammenheng. Lesegleder og lektor Kjersti Langvik skriver om hvordan hun jobbet med denne boka sammen med to flerspråklige elever.

”Hva heter du? Jeg heter Blå Pingvin. Skal vi leke sammen? Ja, det kan vi godt. Hva liker du å gjøre? Jeg liker å dykke etter fisk”.

Slik fant to flerspråklige elever på barnetrinnet modellsetninger med spørsmål og svar som hørte sammen, etter at vi hadde lest og jobbet med språket i boka Blå Pingvin (Fortellerforlaget 2016). Det er en flott bildebok til å jobbe med språket i sammenheng.

Boka handler om å være annerledes enn alle de andre, men til slutt finne en måte å bli en del av flokken. Det er en hjertevarm fortelling om vennskap, om det universelle behovet om å høre til. Boka har et enkelt språk, med innbydende illustrasjoner.

Med tanke på en flerspråklig jente på 4.trinn som bare kunne litt norsk, var målet å lage modellsetninger med spørsmål og svar, for å utvikle ordforrådet hennes og at hun skulle få modeller til struktur i setninger.

Vi startet med å lese og snakke om fakta om pingviner, og så på kartet hvor Antarktis ligger. Vi snakket om hvor hun kom fra, at isbjørnene bor i Arktis og pingvinene i Antarktis. Vi snakket om bokomslaget med pingviner, så på andre bilder av pingviner og leste korte tekster om hvor pingvinene bor, hvordan de lever og hvordan de ser ut.

Så leste vi hele bildeboka i sammenheng, der jeg leste høyt og jenta gjentok etter meg. Å lytte og gjenta virker som en god måte å få lyder og ord på plass. Andre gang vi leste laget vi en liste over nye ord, og fant ut at på engelsk heter det ”to dive” når det gjelder både å stupe og dykke på norsk. Etter vi hadde lest boka for tredje gang og repetert ord og setninger, skrev vi spørsmål sammen ut i fra bok - spørsmål som vi kunne bruke som modellsetninger:

Disse spørsmålene og svarene klippet jeg opp, og hun fikk i oppgave å finne spørsmål og svar som hørte sammen. 

Hun hadde også mulighet til å kikke på ”fasiten” når hun trengte det. Modellsetningene - spørsmål med det rette svaret – limte hun på en plakat. Denne plakaten hang vi opp for å minne henne på gode spørsmål og svar. Modellsetningene ble også hennes leselekse.

Dette virket tydelig som en god start til å lære norsk – og om vennskap - da hun etterpå brukte setningene som modell i en dialog med en annen flerspråklig jente. De byttet på å spørre og svare med disse spørsmålene, og til slutt trakk de kun oppklipte spørsmål og svarte på egenhånd.

Peter Horácek: Blå Pingvin
(Oversatt av Finn Valgermo)
Fortellerforlaget 2016