MENY

Barns språkutvikling og språklæring – nettstudie – vanlige spørsmål og svar

Lurer du på om dette studiet er noe for deg? Vi svarer på noen av de vanligste spørsmålene om nettstudiet Barns språkutvikling og språklæring .

Lærer og barn Barns språklæring og språkutvikling er et nettstudium ved Universitetet i Stavanger som passer for barnehagelærere over hele Norge. (Foto: Getty)

NYHET: Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, 30 studiepoeng – nettbasert

Hvorfor bør jeg ta videreutdanning i Barns språkutvikling og språklæring?

Barns språkutvikling og språklæring vil gi deg som er utdannet barnehagelærer økt kompetanse innen følgende områder: Barns språkutvikling, flerspråklig utvikling, språkvansker, språkstimulerende aktiviteter og metoder, barnehagen som språklæringsarena, tidlig innsats, observasjon, dokumentasjon og kartlegging av språk samt tiltak. Det er et forsterket fokus på spesifikke språkvansker.

Studiet er forankret i rammeplanen for barnehagen, og er basert på ny forskning om barns språklæring og språkutvikling. Forelesere og veiledere er forskere og fagpersoner ved Universitetet i Stavanger.  

I tillegg til at man får økt kompetanse på områdene nevnt over, vil studiet være en god faglig plattform for barnehagelærere som senere ønsker å ta en mastergrad.

Hvilken bakgrunn må jeg ha for å studere Barns språkutvikling og språklæring?

Disse kan søke på studiet:

  • Barnehagelærere
  • Personer med annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehage

I tillegg er det et krav at studentene er ansatt i en pedagogisk institusjon, som barnehage, ressurssenter eller lignende. Dette er en forutsetning da det er arbeidskrav i studiet som er knyttet til egen praksis.

Hva koster det?

Det er gratis å ta dette studiet ved Universitetet i Stavanger. I tillegg gir Utdanningsdirektoratet gir 50 000 kroner i tilretteleggingsmidler til barnehageeier for ansatte som tar studiet (30 studiepoeng over to semestre, i studieåret 2018–2019). Midlene utbetales i to omganger. Utbetaling for høsten 2018 er i desember. Andre utbetaling er våren 2019. Forutsetning for å få utbetalt midler våren 2019 er at den ansatte har fulgt studieprogresjon.

Jeg kunne tenke meg å studere, men jeg jobber fulltid, og ønsker å fortsette med det. Passer dette studiet allikevel for meg?

Det er et krav at studentene er ansatt i en barnehage eller annen pedagogisk institusjon, og det er lagt opp til at studiet skal kunne kombineres med fulltids- eller deltidsstilling.

Ved starten av en ny modul, vil ressursene som hører til denne bli gjort tilgjengelig, slik at man kan se dem når det passer. Ressursene til avsluttede moduler vil være tilgjengelige gjennom hele året, men nye moduler åpner først opp når den forrige er avsluttet og arbeidskravene godkjent.

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet starter opp 27. august 2018 og går over ett studieår. Det gir 30 studiepoeng. Studiet består av 9 moduler, med ulike emner som bygger på hverandre. Studentene følger modulene, og ny modul blir gjort tilgjengelig når forrige modul er gjennomført.

Etter hver modul vil det være obligatoriske arbeidskrav/mellomarbeid som må fullføres og godkjennes før man kan gå videre til neste. Arbeidsformene i modulene består av fagfilmer, forelesninger, refleksjonsfilmer, mellomarbeid for utprøving i egen praksis, arbeid med faglitteratur, gruppediskusjoner med andre studenter og ulike studentaktiviteter.

Studiet avsluttet med hjemmeeksamen.

Jeg synes det virker komplisert å skulle studere på nett, og er ikke vant med å bruke internett på denne måten. Er dette allikevel noe for meg?

Absolutt. Studentene vil få tett oppfølging, og i første modul vil man få innføring i å studere på nett, og i de digitale verktøyene som brukes i studiet. Det er lagt vekt på at mange ikke er vant med denne måten å studere på, så man vil få grundig veiledning og oppfølging underveis. Det vil også etableres en lukket Facebookgruppe, der studentene kan holde kontakten med både medstudenter og veiledere.

En bonus med studiet er at man blir kjent med digitale verktøy som kan ha overføringsverdi til det administrative arbeidet man gjør hvis man for eksempel er pedagogisk leder i en barnehage.

Hva er innholdet i studiet sammenlignet med å ta en tradisjonell, samlingsbasert videreutdanning?

Nettstudiet gir 30 studiepoeng, og har det samme faglige innholdet og kvaliteten som alle studier ved Universitetet i Stavanger.

Emneansvarlige er forskere og fagpersoner ved Lesesenteret og Universitetet i Stavanger, og i tillegg til å gi økt kompetanse innen barns språk, vil studiet gi en god faglig plattform for dem som har ambisjoner om å en gang ta en mastergrad.

Når er søknadsfristen?

Det er mulig å søke på studiet fra 1. februar. Søknadsfrist er 1. mars.

Når er studiestart?

Studiestart er august 2018. Eksakt dato vil komme.

Hvor mange studenter kan få plass på dette studiet?

Det er 50 studieplasser på Barns språkutvikling og språkutvikling – nettstudie for studieåret 2018/2019.

Les også: 

NYHET: Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, 30 studiepoeng – nettbasert Fra 1. februar kan du søke på dette nettbaserte studiet, som gjør det mulig for barnehagelærere i hele landet å ta videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring ved UiS. Studentene får tett veiledning, god oppfølging, og undervisning på nett av noen av landets fremste barnehageforskere. Barnehageeier til studentene får støtte fra Utdanningsdirektoratet.

– Jeg anbefaler alle barnehagelærere å ta denne videreutdanningen Da videreutdanningen Barns språkutvikling og språklæring først ble tilbudt, var pågangen så stor at Universitetet i Stavanger måtte etablere en ekstra klasse. Nå får barnehagelærere over hele landet mulighet til å ta dette viktige kompetanseløftet.