MENY

29 bokstaver

Bøkene til Kristin Roskifte gir rom for gode samtaler om hvor vi bor, reiser og hva vi kan jobbe med. Dette er temaer som berører flere kunnskapsmål – og er derfor fine som utgangspunkt for undervisning på flere trinn, skriver lesegleder Kjersti Langvik.

Kristin Roskifte bruker det norske alfabetets 29 bokstaver som ramme i tre av sine bøker; 28 rom og kjøkken (Cappelen Damm, 2004), Jorda rundt på 29 bokstaver (Magikon Forlag, 2007) og 29 liv (Magikon Forlag, 2009). Bøkene har fine illustrasjoner og et ”voksent” språk som gir rom for gode samtaler om hvor vi bor, reiser og hva vi kan jobbe med. Dette er temaer som berører flere kunnskapsmål – og er derfor fine som utgangspunkt for undervisning på flere trinn.

29 liv

På 3. trinn jobbet elevene grundig med bilder og tekst i boka 29 liv. Etter emnebygging om yrker og fritidsaktiviteter og modellering av å finne nye ord og bokstavrim, ble boka brukt som modelltekst for skriving. De skrev nye ord inn i en felles alfabetisk ordliste, som elevene brukte sammen med en skriveramme. Fra boka valgte elevene en bokstav og dermed et yrke. De samarbeidet med en læringsvenn, men skrev hver sin tekst. Ut fra modellteksten og skriverammen fikk elevene strukturert teksten sin med: navn og yrke, overskrift, fritidsaktiviteter, interesser og annet. Skrivekontrakten og kriteriene forklarte også at elevene skulle skrive tre setninger med bokstavrim, og tegne og fargelegge til teksten og bokstaven sin etterpå – som det var gjort i modellteksten.

Her er to eksempler fra klasseboken, som elevene også presenterte for klassen:

Yrker er et tema som kan virke abstrakt for både flerspråklige og enspråklige, men som heldigvis skal repeteres og utdypes gjennom skoleløpet. I fellesskap er boka fin som en inngang og konkretisering av yrker - for å snakke og skrive om yrker og utvikle et konkrete ordforråd rundt disse yrkene. Boka brukte jeg derfor til å repetere og utvide de flerspråklige elevenes ordforråd om yrker. Selv med et grundig arbeid trenger de flerspråklige elevene ofte mer repetisjon og støtte. Det viste seg at de hadde fått en god forståelse av hva yrker er og hva en gjør i noen yrker, men at de hadde mange spørsmål og også syntes det var vanskelig å uttrykke seg om yrker. Vi valgte dermed ut noen yrker fra boka, og sammen omformulerte vi teksten slik at den skulle bli lettere å forstå.

Her er eksempel på bokstavene A og B:

For å støtte elevene i å bygge opp ordforrådet om hva en gjør i disse jobbene, opplevde jeg konkrete og enkle spørsmål og svar som de flerspråklige elevene byttet på å spørre og svare, var en vellykket måte å lære på. Det ga igjen grunnlag for videre samtale og skriving. Her er et eksempel på slike spørsmål og svar:

Vi snakket og skrev sammen om bildene i boka, som for eksempel på bokstaven A:

Alf har det rotete på gulvet. Han har mange ting på gulvet. Han har seks appelsiner på gulvet. Han har også en linjal som ser ut som en A. Han har et ark, en visk, to bøker, en passer og en blyant på gulvet. Det var da naturlig at vi også snakket om hvordan dette bildet kunne overføres til våre liv, om vi liker å ha det rotete på gulvet osv.

Etterpå brukte vi laminerte bilder og ord for å forsterke ordforrådet. Vi fant hvilke ord og bilder som hørte sammen, som på A: ordet «arkitekt» og bildet av en arkitekt. Her er andre eksempler:

Jorda rundt på 29 bokstaver

Sammen med kart og dialog-rammer opplevde jeg også at boka Jorda rundt på 29 bokstaver var utgangspunkt for gode samtaler om ulike land og om hvor Alf og Beate reiser. De flerspråklige elevene satt stor pris på disse samtalene, kanskje fordi de hadde mye å bidra med og at de syntes det var godt å få tid til å uttrykke dette i små grupper. Etter bruk av dialogrammen muntlig, skrev vi dette sammen skriftlig og laminerte det opp som i boka 29 liv.

28 rom og kjøkken

28 rom og kjøkken har minst fargerike illustrasjoner, men jeg brukte den som utgangspunkt for samtale og skriving sammen med andre fargerike bilder av hus og rom. Her er to eksempler på flerspråklige elevers tekster på 3. og 4. trinn om huset sitt og hvor de bor: