MENY

Fest og feiring av jul, divali, hanukka, vesak og id

Bokserien Fest og feiring gir kjempefine innganger til å lære og snakke om forskjellige høytider med elevene, skriver lærer og lesegleder Kjersti Langvik.

I tre forskjellige byhus bor det seks familier som feirer forskjellige høytider. Dette blir skildret ved fem fortellinger i fem bøker i serien Toktok Fest og feiring (Cappelen Damm 2016), der forfatteren Gudny Ingebjørg Hagen og illustratør Malgorzata Piotrowska løfter fram det religiøse og kulturelle mangfoldet. Ved fortellinger og bilder får vi oppleve hvordan barna Benjamin, Abhi og Anjali, Eliza og Eshan, Dina og Damian, Cuong og Chau feirer de sentrale høytidene i de fem verdensreligionene; jødedom, kristendom, islam, buddhisme og hinduisme. Fortellingene skildrer barnas opplevelser - deres forventninger, forberedelser og feiringer. Vi får også lære om bakgrunnen for høytidene, som er vevd inn i fortellingene sammen med fakta.

Bøkene egner seg godt til bruk i klasser eller grupper på småskoletrinnet, for å lære mer om andre kulturer og religioner enn det elevene selv feirer. Selv om fortellingene er relativt enkle, kan elevene oppleve at det er mange ukjente ord knyttet til de ulike religionene, og også noen lange setninger. Jeg anbefaler derfor høytlesing med bildene som støtte eller opplesningen på skjerm, som kan gi en fin fellesopplevelse og at både enspråklige og flerspråklige elever lettere får med seg hovedinnholdet. (Det jobbes også med opplesninger på arabisk, kurdisk, polsk, somalisk og urdu).

 

I andre etasje i et gult hus bor hinduene Abhi og Anjali sammen med foreldrene sine. Boka starter med beskrivelse av ferien hos besteforeldrene i India, og videre om hvordan de forbereder og feirer divali hjemme i Norge. Det blir ekstra gledelig når besteforeldrene kommer overraskende fra India for å feire divali sammen med dem.

I første etasje i et blått hus bor Benjamin og foreldrene hans. Boka skildrer hvordan den jødiske familie forbereder hanukka. De feirer hanukka sammen med Benjamins besteforeldre, søskenbarn og onkel og tante, mens de kan høre Bobben spille saksofon.

 

I andre etasje i et grønt hus bor Eliza og Eshan sammen med foreldrene. Vi får høre om hvordan disse muslimene har det i fastemåneden ramadan, og hvordan de feirer id når ramadan er over. Dette tar også Eshan bilder av og skriver om i ”Nabobladet”, slik at naboene deres kan lese om dette.

 

Vegg i vegg i andre etasje i et blått hus bor nabobarna Dina og Damian. De forbereder kristen julefeiring sammen med familiene sine. De skal begge være med i hvert sitt julespill i hver sin kirke på julaften, og opplever at ikke alt går som planlagt.

I første etasje i et gult hus bor Cuong og Chau sammen med foreldrene. Boka skildrer hvordan disse buddhistene forbereder og feirer vesak. De feirer vesak til minne om Buddhas fødsel, først i tempelet og etterpå på den store vesakfesten utenfor byen.

Disse bøkene kan brukes som et supplement i KRLE, for å lære om hvordan religiøs praksis innen de fem religionene kommer til uttrykk. De kan også brukes tverrfaglig. I samfunnsfag kan bøkene brukes som utgangspunkt for samtale og skriving om toleranse i lokal- og storsamfunnet, og i K&H som utgangspunkt for å lage bygårdene familiene bor i. Jeg har også brukt bøkene med flerspråklige elever for å utvide ordforrådet om ulike boliger, årstider, familier, land, mat og klær. Da laget vi enkle hus som utgangspunkt for samtale om hvor barna i bøkene bodde og hva de feiret. Nå er vi snart klare for å skrive sammen om dette.

Vi brukte også venndiagram for å snakke om likheter og forskjeller i religionene, høytidene og familiene. Dette var mer krevende for de flerspråklige elevene, og vi skal derfor arbeide enda mer med ordforrådet med å lage ordbank og å skrive modellsetninger sammen. Jeg opplever at de varierte fortellingene gir en god helhetlig ramme for å forstå og tolerere ulike religion bedre.

God lesning!