MENY

Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen

Temaheftet Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen er ment som inspirasjon og grunnlag for refleksjon i arbeidet med å legge til rette for gode språkmiljø og språkstimulering i alle norske barnehager.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet egne temahefter som skal formidle kunnskap og erfaringer som grunnlag for refleksjon. Dette er temahefte nummer elleve.

Her finner du blant annet informasjon om:

  • Språkmiljø og språklig mangfold i barnehagen
  • Barns språkutvikling
  • Språkstimulering i barnehagen
  • Samarbeid med foreldrene
  • Observasjon av språk
  • Ressurser


Last ned temaheftet Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen (nynorsk) (pdf)

Last ned temaheftet Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen (bokmål) (pdf)

Se Kunnskapsdepartementet sine hjemmesider for mer informasjon og flere temahefter.

Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen