MENY

Språklig og kulturelt mangfold

Med ulike språk, kulturelle og religiøse uttrykk, er det norske samfunnet mer sammensatt og komplekst enn tidligere, noe som også får konsekvenser for barnehagene. Barn kommer til barnehagen med forskjellige behov, ressurser og ønsker. Hvordan ivaretar personalet i barnehagene språklig og kulturelt mangfold?

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet egne temahefter som skal formidle kunnskap og ergaringer som grunnlag for refleksjon. Dette er temahefte nummer fire.

Heftet omhandler barnehagenes innhold, arbeidsmåter og oppgaver i et flerkulturelt perspektiv, og gir blant annet informasjon om:

  • Mangfold og fellesskap i barnehagen - et ressursperspektiv
  • Personalets kompetanse
  • Barnehagen og barns identitetsutvikling
  • Med flere språk i barehagen
  • Samarbeid med foreldre
  • Litteratur og nettressurser


Last ned temaheftet Språklig og kulturelt mangfold (pdf)
 

Se Kunnskapsdepartementet sine hjemmesider for mer informasjon og flere temahefter.

Språklig og kulturelt mangfold