MENY

Om de minste barna i barnehagen

"Det er å håpe at dette heftet har kraft nok i seg til å åpne barnehagefolkets blikk og tanke, slik at man både gjenkjenner, overraskes, utfordres og forbauses. Derigjennom kan man se småbarna på nye måter", skriver forfatterne av heftet som ønsker å inspirere andre til å se mulige alternativ i sitt arbeid.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet egne temahefter som skal formidle kunnskap og ergaringer som grunnlag for refleksjon. Dette er temahefte nummer seks.

Heftet inneholder blant annet informasjon om:

  • Dersom ord kunne åpne blikk og tanke ...
  • Utfordringer
  • Småbarn i nye perspektiver
  • Veien videre
  • Mer lesestoff for den som ønsker det
     

Last ned temaheftet Om de minste barna i barnehagen (pdf) 
 

Se Kunnskapsdepartementet sine hjemmesider for mer informasjon og flere temahefter.

Om de minste barna i barnehagen