MENY

Skriv brev til klassebamsen

Mange førsteklasser har en egen klassebamse. Å skrive og lese brev til klassebamsen, er med på å gjøre skrivinga lekprega – også før elevene har lært alle bokstavene.

I filmen kan du se hvordan en førsteklasse skrev og leste brev til klassebamsen Leo.
 
Mange elever knekker skriftspråkkoden mens de skriver. Det er da de skjønner sammenhengen mellom lyd og bokstav.
– Siden mange elever skriver seg inn i lesinga, blir det viktig at læreren legger til rette for elevenes egen skriving faktisk før de har lært alle bokstavene, sier førsteamanuensis Anne Håland ved Lesesenteret.

En måte å legge til rette for skriving på, er å ha en postkasse tilgjengelig i klasserommet, der elevene kan skrive brev til klassemaskoten.

– Skriving kan også gi rom for samtale. Det kan være samtale om innholdet i brevet, eller om formen: hvordan vi skriver brev, eller hva vi bruker brev til.Læreren bør passe på at elevene utvikler brevskrivinga som sjanger, slik at ikke alle brevene ender opp med å være veldig like.
– Med jevne mellomrom bør læreren skrive brev som kan være modeller for elevenes egen brevskriving, sier Håland.

– Det å bruke klassemaskoten i skriveopplæringa på denne måten er samtidig å gjøre skrivinga lekeprega. Det er måte å utnytte det barnlige på, og å utnytte interessen for lek og barns fantasi i skriveopplæringa.

Les også:

Læring gjennom leik på 1. trinn Me kan utnytta rolleleiken i begynneropplæringa i mykje større grad enn mange gjer i dag. For leiken opnar opp for elevane sitt eige initiativ og trong til utforsking og eksperimentering. Men korleis kan skulen nytta denne leikekompetansen i lese- og skriveopplæringa? Førsteamanuensis Anne Håland viser korleis elevar på 1. trinn skriv, les og leiker i Sjukehusleiken.