MENY

IGEL-konferansen 2018 i Stavanger

Den 16. konferansen for the International Society for the Empirical Study of Literature and Media - IGEL - arrangeres i Stavanger 25.-28. juli 2018.

stavanger Den 16. IGEL-konferansen arrangeres i Stavanger i juli 2018.

IGEL er et tverrfaglig, internasjonalt forskningssamfunn for forskere innen empirisk forskning på litteratur og litterær lesing. Siden 1987 har IGEL-konferansen blitt arrangert annet hvert år i Europa og USA.

Den 16. IGEL-konferansen blir arrangert i Stavanger 25.-28. juli 2018, og er åpen for alle som er interessert i IGELs forskningsområder.

Key notes for IGEL-konferansen 2018 er:

  • Professor Lydia Kokkola, Universitetet i Luleå
  • Professor Phil Davis, University of Liverpool
  • Dr. Jane Davis, The Reader Organisation
  • Professor Karina van Dalen Oskam, Universitetet i Amsterdam
  • Dr. Frank Hakemulder, Universitetet i Utrecht

Fullstendig program vil komme.
Les mer om konferansen på igel2018.no.

Bli med i IGELs gruppe på Facebook for å bli holdt løpende orientert om programmet og arrangementet.