MENY

Litteraturdidaktikk

Litteraturundervisning er en selvfølgelig del av norskfaget. "Litteraturdidaktik" av Atle Skaftun og Per Arne Michelsen handler om litteraturarbeid, både det individuelle lesearbeidet til hver enkelt elev og det arbeidet elever og lærere gjør i fellesskap med å åpne tekster.

Arbeidets mål og fagets kjerne er å forstå litterære tekster, og for å oppnå dyp forståelse må elevene lære å bruke egne erfaringer og assosiasjoner på en faglig relevant måte, med læreren som veileder. Forfatterne diskuterer prinsipper for et slikt litteraturarbeid og modellerer hvordan det kan foregå gjennom et rikt utvalg eksempler. Boka betoner gleden elevene kan oppleve når de bruker og mestrer fagets arbeidsmåter.

Boka er aktuell for studenter i norsk i lærerutdanningene og lærere i etterutdanning.

Les Lesesenterets bokomtale.

Bestill boka fra Cappelen Damm Undervisning.

Litteraturdidaktikk omslag